Flowers

Flowers

De fotografie is een getuigenis tegen de verkeerde opvatting, dat de kunst een nabootsing van de natuur is.

--------------------------------------------

Photography is a testimony to the misconception that art is an imitation of nature.

Heinrich Heine